Prihláška uchádzača

Meno a priezvisko *

E-mail *

Kontaktný telefón *

Trvalé bydlisko *

Miesto narodenia *

Dátum narodenia/Vek *

O aký typ kurzu máte záujem? *
 Kurz na skupinu B Kondičné jazdy Rýchlokurz

Vaša správa/poznámka k prihláške

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

 Súhlasím so spracovaním osobných údajov *


Dokumenty na stiahnutie


Právne informácie

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov udeľujem spoločnosti Autoškola Tomčo s.r.o. súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailova adresa uvedených v elektronickej prihláške za účelom spracovania prihlášky a spracovania databázy záujemcov o kurz.

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia.

Súhlas je daný na dobu neurčitú a beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 28 zákon č. 122/2013 Z.z. a tento súhlas písomne odvolať.